Andlig vägledning i fastan

Vill du använda fastetiden till att fördjupa ditt böneliv eller din relation till Gud? Eller kanske du vill ta ett första steg att börja samtala med Gud?

Du får individuell vägledning en gång i veckan (fem gånger totalt) och för tiden mellan träffarna får du andliga övningar, bibeltexter för bön eller andra uppgifter som kan hjälpa dig vidare.

Vi startar där du är och ser vart det leder. Du förbinder dig att avsätta någon tid varje vecka för bön. Hur mycket tid avgör du själv.

Mera information och anmälan fås av Maria Repo-Rostedt, tfn 050-5773995, e-post: maria.repo-rostedt@evl.fi.