Henkisen ja hengellisen kasvun ohjaaja –valmennus 2018-19

Ignatiaanisiin hengellisiin harjoituksiin perustuva menetelmä antaa syvällisiä välineitä omalle henkiselle ja hengelliselle kasvulle sekä herkkyydelle toimia matkakumppanina ja ohjaajana muille. Ignatiaaninen hengellisyys on kristillisen perinteen dynaaminen läsnäolon tapa, joka tarjoaa sisäistä herkkyyttä tunnistaa ja tuntea paremmin sitä maailmaa jota arkisessa elämässä kohtaamme.

Valmennus on vuoden kestävä kokonaisuus, jonka aikana tulemme tekemään paljon töitä itsemme kanssa, koska se on kaiken perustana toisten ohjaamiselle. Tulee olla itse tietoinen voidakseen ohjata toisia.

Henkisen ja hengellisen kasvun ohjaaja -valmennus antaa monenlaisia työkaluja toimia paremmin toisten ihmisten ja erilaisten ryhmien henkisenä tai hengellisenä ohjaajana, henkisenä valmentajana. Koulutus antaa myös eväitä ja näkökulmia moneen muuhunkin ohjaustyöhön erilaisissa konteksteissa.

Valmennus rakentuu ignatiaanisten hengellisten harjoitusten ympärille ryhmäprosessina, sekä sinulle yksilönä jatkuvana ja syventyvänä oppimisprosessina. Valmennus tarjoaa välineitä kohdata oman elämän , oman hengellisen elämän ja oman kutsumuksen kysymyksiä.

Kurssin aikataulu: joka toinen tiistai klo 17-19, 28.8. alkaen, paikkana Seurakuntien talo (Kolmas linja 22b, Helsinki). (Syksyn kurssipäivä: 28.8./11.9./25.11./9.10./23.10./6.11./20.11./4.12./mahdollisesti 18.12.; kevään päivät päätetään elokuussa).

Kurssiin sisältyy 20 ryhmäistuntoa, mahdollisuus yksilölliseen ohjaukseen sekä itsenäistä työskentelyä. Kurssi päättyy kesällä 2019 järjestettävään viikonloppuretriittiin jonka aikataulu sovitaan myös myöhemmin. Hintaan sisältyy ryhmäistunnot, materiaalit (sis. verkkomateriaalit) ja retriitti täysihoidolla Valamon luostarissa.

Kurssin hinta: 450 euroa / (opiskelijat, työttömät 300 euroa)

Kurssin ohjaajana toimii yliopistopappi, ignatiaaninen ohjaaja, kristillisen spiritualiteetin kouluttaja TM Henri Järvinen. Henrillä on pitkä kokemus ignatiaanisesta spiritualiteetista, hengellisen ohjauksen mm. meditaation kouluttamisesta sekä uskontojen välisestä yhteistyöstä ja ekumeniasta.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Henri Järvinen, 050 355 9294, henri.jarvinen@evl.fi