ikebanakuva.jpg

Henri Järvinen

 

pastori, TM, Hengellinen ohjaaja ja kouluttaja. Hiljaisen tilan koordinaattori.

Toimin tällä hetkellä hengellisen ohjauksen ja nuorten aikuisten pappina ja monissa tehtävissä ekumenian ja uskontodialogin parissa. Olen toiminut aikaisemmin opettajana sekä kymmenen vuotta yliopistopappina Taideyliopistossa. Olen kouluttanut pitkään eri alojen ihmisiä spiritualiteetin ja erityisesti meditaation kysymyksissä. Yhtenä vastuualueenani on Helsingin seurakuntien hengellisen ohjauksen kehittäminen.

Spiritualiteetin kentällä olen erikoistunut mystiikan teologiaan ja hengellisen ohjauksen kysymyksiin. Erityisesti tunnen karmeliittaspiritualiteettia mm. Ristin Johanneksen ja Avilan Teresan ajattelua sekä ignatiaanista spiritualiteettia. Olen kouluttautunut Ignatiaaniseksi ohjaajaksi sekä retriitinohjaajaksi. Toimin monissa yhteisöissä mm. Hiljaisuuden ystäviät ja Crux -lehden toimituksessa sekä olen Ekumeenisten karmeliittojen ystävien hallituksen jäsen.

Suuri kiinnostuksen kohteeni on mystiikan ja spiritualiteetin teemojen lisäksi ikebana eli japanilainen kukkienasettelutaide. Toimin Sogetsu ikebanakoulukunnan opettajana. Harrastan myös kamppailulajeja mm. Brasilialaista Jujustsua ja Vapaaottelua.

Tehtäväni on koordinoida näitä sivuja ja Hiljaisen tilan toimintaa. Jos olet kiinnostunut olemaan mukana niin ota rohkeasti yhteyttä!

050 355 9294
henri.jarvinen@evl.fi