KuvaC.jpg

Ignatiaaninen spiritualiteetti

Löytää Jumala kaikessa

"Ihminen on luotu ylistämään, kunnioittamaan ja palvelemaan Jumala, meidän Herramme, ja siten saavuttamaan sielunsa pelastus. Muut maan päällä olevat on luotu ihmistä varten ja että ne auttaisivat häntä saavuttamaan sen päämäärän, johon hänet on luotu. Tästä seuraa, että ihmisen on käytettävä niitä sikäli kuin ne auttavat häntä hänen päämääräänsä ja hylättävä ne sikäli kuin ne häntä siinä estävät." (Hengellisiä harjoituksia - p. Ignatius de Loyola)

Ignatiaaninen spiritualiteetti on yksi kristillisen hengellisyyden muoto ja se perustuu Ignatius de Loyolan, 1500 -luvulla eläneen Jesuiittasääntökunnan perustajan, hengellisiin kokemuksiin ja ajatuksiin.  Ignatiaanisuuden ja hänen sääntökuntansa idea tiivistyy Ignatiuksen kirjoittamiin hengellisiin harjoituksiin. Ne ovat pitkä retriittimäinen kokonaisuus joka seuraa Jeesuksen elämän vaiheita ja jonka tarkoituksena on auttaa ihmisiä kasvamaan suhteessaan Jumalaan. 

Tiivistetysti ignatiaanisen spiritualiteetin periaatteita ovat

Löytää Jumala kaikessa
Ignatiaanisessa spiritualiteetissa korostetaan että mikään elämän osa-alue ei ole spiritualiteetin ulkopuolella ja ihmiselämää tulee lähestyä kokonaisuutena, samoin koko maailma on lahja ihmisille ja ihmisten tulee olla lahja maailmalle.

Olla kontemplatiivisia toiminnassa
Hengellisten harjoitusten tarkoituksena on auttaa kaikenlaisia ihmisiä uskonelämässään. Ignatiuksen mukaan kontemplatiivinen eli syvä rukouselämä on mahdollista kaikille ihmisille ja rukouksen ja maailman hyväksi toimimisen tulisi kulkea käsi kädessä.

Inkarnaation spiritualiteetti
Ignatius korostaa että kristinuskon mukaan Jumala tuli Jeesuksessa Kristuksessa ihmiseksi. Tämä tarkoittaa, että Jumala on todella läsnä ihmisten elämässä ja maailmassa.

Vapauden ja valinnan merkitys
Hengelliset harjoitukset ovat syvimmiltään oikeiden elämänvalintojen tekemistä ja vapautumista turhista asioista. Eli pyhiinvaellusta ihmiseksi kasvamisessa.

Ignatiaaniseen spiritualiteettiin liittyvää toimintaa ovat ignatiaaniset ja henkilökohtaisesti ohjatut retriitit. Ignatiaanisen spiritualiteettiin kuuluu paljon itsetutkiskeluun, elämänvalintoihin ja hengelliseen ohjaukseen liittyviä teemoja. Varsinaiset Hengelliset harjoitukset ovat 30 päiviän mittainen kokonaisuus. Tyypillistä on kuitenkin ignatiaaniset retriitit jotka kestävät kahdeksan päivää ja ne perustuvat hengellisten harjoitusten teemoihin ja periaatteisiin. Lisäksi on olemassa neljän paivän retriittejä, joita kutsutaan henkilökohtaisesti ohjatuiksi retriiteiksi.
Ignatiaanista toimintaa ovat myös arkiretriitit ja erilaisesti ryhmät jotka käyttävät ignatiaanista lähetystymistapaa sekä kaikenlainen muu toiminta mm. verkkokurssit ja verkkoretriitit.