Back to All Events

HENKISEN JA HENGELLISEN KASVUN OHJAAJA –VALMENNUS 2019-20


Ignatiaanisiin hengellisiin harjoituksiin perustuva menetelmä antaa syvällisiä välineitä omalle henkiselle ja hengelliselle kasvulle sekä herkkyydelle toimia matkakumppanina ja ohjaajana muille. Ignatiaaninen hengellisyys on kristillisen perinteen dynaaminen läsnäolon tapa, joka tarjoaa sisäistä herkkyyttä tunnistaa ja tuntea paremmin sitä maailmaa jota arkisessa elämässä kohtaamme.

Valmennus on vuoden kestävä kokonaisuus, jonka aikana tulemme tekemään paljon töitä itsemme kanssa, koska se on kaiken perustana toisten ohjaamiselle. Tulee olla itse tietoinen voidakseen ohjata toisia.

Henkisen ja hengellisen kasvun ohjaaja -valmennus antaa monenlaisia työkaluja toimia paremmin toisten ihmisten ja erilaisten ryhmien henkisenä tai hengellisenä ohjaajana, henkisenä valmentajana. Koulutus antaa myös eväitä ja näkökulmia moneen muuhunkin ohjaustyöhön erilaisissa konteksteissa.

Valmennus rakentuu ignatiaanisten hengellisten harjoitusten ympärille ryhmäprosessina, sekä sinulle yksilönä jatkuvana ja syventyvänä oppimisprosessina. Valmennus tarjoaa välineitä kohdata oman elämän , oman hengellisen elämän ja oman kutsumuksen kysymyksiä.

Kurssin aikataulujoka toinen tiistai klo 17-19, 27.8.2019 alkaen, paikkana Seurakuntien talo (Kolmas linja 22b, Helsinki). (Syksyn kurssipäivät: 27.8./10.9./17.9.(huom)/22.10./5.11./19.11./3.12./17.12. ; kevään päivät 14.1./28.1./11.2./25.2./10.3./24.3./7.4./21.4./5.5./19.5.). Lisäksi ohjelmaan kuuluu launataiseminaaripäivä 4.4.2020 sekä retriitti 15.-17.6.2020

Kurssiin sisältyy yhteensä 18 ryhmäistuntoa, mahdollisuus yksilölliseen ohjaukseen sekä itsenäistä työskentelyä. Kurssi päättyy kesällä 15.-17.6.2020 järjestettävään retriittin. Hintaan sisältyy ryhmäistunnot, materiaalit (sis. verkkomateriaalit) ja retriitti täysihoidolla Valamon luostarissa.

Kurssin hinta: 450 euroa / (opiskelijat, työttömät 300 euroa)

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Henri Järvinen, 050 355 9294, henri.jarvinen@evl.fi



KOULUTTAJA

mies itse.jpg

Kurssin ohjaajana toimii pastori, ignatiaaninen ohjaaja, kristillisen spiritualiteetin kouluttaja TM Henri Järvinen. Henrillä on pitkä kokemus ignatiaanisesta spiritualiteetista, hengellisen ohjauksen mm. meditaation kouluttamisesta sekä uskontojen välisestä yhteistyöstä ja ekumeniasta.