Hiljaisen tilan toimintaa koordinoivat

Henri Järvinen
pastori, TM

Toimin yliopistopappina Taideyliopistossa Helsingissä ja monissa tehtävissä ekumenian ja uskontodialogin parissa. Olen kouluttanut pitkään eri alojen ihmisiä spiritualiteetin ja erityisesti meditaation kysymyksissä. Yhtenä vastuualueenani on Helsingin seurakuntien hengellisen ohjauksen kehittäminen. Suuri kiinnostuksen kohteeni on mystiikan ja spiritualiteetin teemojen lisäksi ikebana eli japanilainen kukkienasettelutaide. Olen ignatiaaninen ohjaaja ja Ekumeenisten karmeliittojen ystävien hallituksen jäsen.

 

 


 

 

 

Juha Petterson
pastori, TM, paripsykoterapeutti

Toimin Helsingin seurakuntien Nuorten aikuisten pappina. Tehtävänäni on helsinkiläisen hengellisyyden tutkiminen ja siihen liittyvien teemojen kehittely. Erityisosaamisenani on terapiaan liittyvät teemat, erityisesti pari- ja perheterapia. Parisuhteen vaikeuksien ja kriisien ymmärtämisessä hyödynnän erityisesti ns. Tunnekeskeistä pariterapiaa, jonka avulla parisuhteen kielteisiin ja toistuviin haasteisiin saadaan muutosta.